Posts in category سیاره فراخورشیدی


proxima bآلفا قنطورسپروکسیما Bپروکسیما قنطورستراپیست-1ترپیست-1تلسکوپ جیمزوبجستجوی حیات فرازمینیحیاتحیات بیگانهحیات فرازمینیسیارات فراخورشیدیسیارهسیاره زمین مانندسیاره سنگیسیاره شبیه زمینسیاره فراخورشیدیسیاره قابل زیستعلومفرازمینی هاکشف حیات بیگانهکشف سیاره مشابه زمینکمربند حیاتمنطقه حیاتنزدیک ترین سیارههوا فضا و نجوم

یکی دیگر از موانع جستجوی حیات بیگانه توسط دانشمندان شناسایی شد

دانشمندان با مطرح ساختن ایده الگوهای غیرمعمول آب و هوا در سیارات فراخورشیدی، یکی از دیگر از موانع جستجوی حیات بیگانه را شناسایی کردند. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، شواهد مربوط به حیات بیگانه ممکن است در اتمسفر سیارات فرازمینی و الگوهای اقلیمی آن‌ها پ…

Read more 0 Comments
آغاز حیات در زمیناتمسفر مشابه زمینپاناسپرمیاپیدایش حیاتجو سیارات فراخورشیدیحیاتحیات در سیاراتحیات در سیارات فراخورشیدیحیات میکروبیزمینسرمنشا حیاتسیارات پشتیبان حیاتسیارات فراخورشیدیسیاره فراخورشیدیسیاره میزبان حیاتسیاره های فراخورشیدیعلومقدیمی ترین حیاتکشف سیارات فراخورشیدیمنشا حیاتهوا فضا و نجوم

ارسال حیات به سیارات فراخورشیدی ؛ آینده انسان در گوشه دیگری از کیهان رقم خواهد خورد!

چه بخواهیم و چه نخواهیم، روزی نژاد انسان نیز بر روی زمین طعم انقراض را خواهد چشید. آیا ارسال حیات به سیارات فراخورشیدی راهکار معقولی است؟ یک فیزیکدان نظری آلمانی، برای اولین بار پیشنهاد شگفت‌انگیزی را مطرح کرد که آینده انسان را به طرز غیرقابل باوری بر…

Read more 0 Comments
آغاز حیات در زمینپاناسپرمیاپیدایش حیاتجو سیارات فراخورشیدیحیاتحیات در سیارات فراخورشیدیحیات میکروبیزمینزمین شناسیسرمنشا حیاتسیارات فراخورشیدیسیاره فراخورشیدیعلومقدیمی ترین حیاتمنشا حیاتهوا فضا و نجوم

گرد و غبار کیهانی ، عاملی که حیات را در بین ستارگان جا به جا می کند!

دانشمندان با تکیه بر فرضیه پاناسپرمیا (Panspermia)، نحوه تشکیل حیات را به عاملی تحت عنوان گرد و غبار کیهانی نسبت داده و آن را علت تکامل انسان می‌دانند! فرضیه پاناسپرمیا بر این واقعیت استوار است که حیات در نقاط مختلف دنیا وجود داشته و گرد و غبار کیهانی…

Read more 0 Comments
اخبار ویژهتلسکوپ کپلرحیاتحیات بیگانهحیات در سیارات فراخورشیدیحیات فرازمینیسیارات فراخورشیدیسیارهسیاره زمین مانندسیاره سنگیسیاره شبیه زمینسیاره فراخورشیدیسیاره قابل زیستعلومکشف سیارات فراخورشیدیکشف سیاره مشابه زمینکمربند حیاتمنطقه حیاتنزدیک ترین سیارههوا فضا و نجوم

جدول تناوبی سیارات فراخورشیدی ساخته شد؛ دسته بندی 3700 جهان مختلف!

تقریبا همه ما با جدول تناوبی عناصر شیمیایی آشنا هستیم. به تازگی یک ستاره‌شناس خوش‌ذوق، موفق به ابداع جدول تناوبی سیارات فراخورشیدی شده است! یکی از دانشمندان ستاره‌شناسی از دانشگاه پورتوریکو (University of Puerto Rico)، با کنار هم قرار دادن 3700 جهان ش…

Read more 0 Comments
اتمسفر مشابه زمینتلسکوپ جیمزوبتلسکوپ کپلرجو سیارات فراخورشیدیحیات بیگانهحیات در سیارات فراخورشیدیروش گذرسیارات فراخورشیدیسیاره فراخورشیدیسیاره های فراخورشیدیعلومکشف سیارات فراخورشیدیهوا فضا و نجوم

دانشمندان از کشف یک سیاره شبه زمین جدید در فاصله 11 سال نوری منظومه شمسی خبر دادند!

ستاره‌شناسان از کشف یک سیاره شبه زمین با نام راس 128 بی (Ross 128 b) خبر دادند که از شرایط مناسبی برای میزبانی از حیات برخوردار است. سیاره مذکور، در فاصله 11 سال نوری منظومه شمسی واقع شده و ظاهرا پتانسیل خوبی برای میزبانی از حیات دارد. راس 128 بی، دوم…

Read more 0 Comments
اخبار ویژهبیگانگانبیگانگان فضاییبیگانگان هوشمندروش گذرستارهسیاره فراخورشیدیعلومموجودات فضایینور ستارههوا فضا و نجوم

ابر سازه بیگانگان در مدار ستارگان دارای چه حجم و اندازه ای است؟

ستاره‌شناسان معتقدند که وجود ابر سازه بیگانگان در مدار ستارگان، موجب کاهش چشم‌گیر انرژی آن‌ها می‌شود. چنین سازه‌ای دارای چه حجم و اندازه‌ای است؟ درخشش نامنظم نور ستاره‌ها در فضا، پدیده‌ای است که ستاره‌شناسان را در کشف سیارات فرازمینی یاری می‌کند. اما …

Read more 0 Comments
ستارهستاره کوتوله قرمزسیاره بزرگسیاره فراخورشیدیسیاره مشتریعلومکوتوله قرمزهوا فضا و نجوم

کشف یک سیاره غول پیکر در مدار ستاره ای بسیار کوچک ؛ دانشمندان شگفت زده شدند!

کشف یک سیاره غول پیکر در مدار ستاره‌ای بسیار کوچک، تعجب و شگفتی دانشمندان را در پی داشت. اکنون ستاره‌شناسان به بررسی چگونگی این پدیده پرداخته‌اند. گروهی از ستاره‌شناسان، به تازگی از یک کشف باورنکردنی خبر داده‌اند: یک سیاره غول پیکر در اندازه سیاره مشت…

Read more 0 Comments
proxima bآلفا قنطورسپروکسیما Bپروکسیما قنطورستراپیست-1ترپیست-1تلسکوپ جیمزوبحیاتحیات بیگانهحیات فرازمینیسیارات فراخورشیدیسیارهسیاره زمین مانندسیاره سنگیسیاره شبیه زمینسیاره فراخورشیدیسیاره قابل زیستعلومکشف سیاره مشابه زمینکمربند حیاتمنطقه حیاتنزدیک ترین سیارههوا فضا و نجوم

علت عدم وجود حیات بیگانه در سیارات فراخورشیدی و از بین رفتن منابع آبی در آن ها

علت عدم وجود حیات بیگانه در سیارات فراخورشیدی ، به کمک مطالعه‌ای جدید مورد بررسی قرار گرفت. جهان‌های آبی، منابع خود را پیش از شکل‌گیری حیات از دست می‌دهند! تلاش برای کشف حیات بیگانه در سیارات و منظومه‌های همسایه، در دهه‌های اخیر به شکلی جدی انجام می‌گ…

Read more 0 Comments
اتمسفر مشابه زمینجو سیارات فراخورشیدیحیات در سیارات فراخورشیدیسیارات فراخورشیدیسیاره فراخورشیدیعلومکشف سیارات فراخورشیدیهوا فضا و نجوم

روش جدید دانشمندان، جستجوی نشانه های حیات در سیارات را آسان‌تر می‌کند

جستجوی نشانه های حیات در سیارات دور ، قرار است شکلی تازه‌ و آسان‌تر به خود بگیرد. دانشمندان با تعریف رویکردی جدید، جهت کشف فرازمینی‌ها در سیارات دوردست تلاش می‌کنند. زمانی که صحبت از جستجوی نشانه های حیات در سیارات دور و جهان‌های ناشناخته به میان می‌آ…

Read more 0 Comments
آلفا قنطورسپروکسیما Bپروکسیما قنطورسحیاتحیات فرازمینیسیارهسیاره زمین مانندسیاره شبیه زمینسیاره فراخورشیدیسیاره قابل زیستعلومنزدیک ترین سیارههوا فضا و نجوم

آب و هوای سیاره پروکسیما بی مرطوب و مناسب برای حیات بیگانه است

آب و هوای سیاره پروکسیما بی

با کشف سیاره شبه زمین در مدار پروکسیما قنطروس امیدهای یافتن حیات در ماورای زمین قوت گرفت. آیا آب و هوای سیاره پروکسیما بی برای حیات بیگانه مناسب است؟ بشر از سال های دور نسبت به اکتشاف در فضا علاقه نشان داد و همین امر باعث شد که در هر دوره‌ای از تاریخ، تلاش‌ها برای …

نوشته آب و هوای سیاره پروکسیما بی مرطوب و مناسب برای حیات بیگانه است اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments
ستارهسیاره فراخورشیدیعلومنور ستارههوا فضا و نجوم

تنها یک توضیح دیگر برای الگوی نوری عجیب سازه عظیم بیگانه (ستاره تابی) وجود دارد !

الگوی نوری عجیب ستاره تابی

مدت‌هاست که وضعیت روشنایی و الگوی نوری عجیب ستاره تابی دانشمندان را سردرگم کرده است. اکنون گروهی از ستاره‌شناسان موفق به ارائه توضیحی دقیق‌تر شده‌اند. تیمی از محققان از دانشگاه کلمبیا به رهبری ماریو سوسرکویا (Mario Sucerquia)، یک توضیح پیشنهادی جدید را برای تغییرات نامنظم و الگوی نوری عجیب ستاره تابی (KIC 8462852) ارائه کردند؛ …

نوشته تنها یک توضیح دیگر برای الگوی نوری عجیب سازه عظیم بیگانه (ستاره تابی) وجود دارد ! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments
TRAPPISTTRAPPIST-1تراپیست-1حیات در سیاراتحیات در سیارات فراخورشیدیسیارات پشتیبان حیاتسیارات فراخورشیدیسیاره فراخورشیدیسیاره میزبان حیاتسیاره های فراخورشیدیعلومکشف سیارات فراخورشیدیهوا فضا و نجوم

دانشمندان موفق به تخمین عمر ستاره تراپیست 1 شدند!

عمر ستاره تراپیست 1

تراپیست 1 (TRAPPIST-1) یک ستاره کوتوله فراسرد در فاصله 39 سال نوری زمین است. به تازگی دانشمندان موفق شده‌اند عمر ستاره تراپیست 1 را تعیین کنند. این ستاره کوتوله فراسرد که برای اولین بار در بهمن ماه سال گذشته از سوی دانشمندان کشف شد، توجه زیادی را به خود جلب کرده و گمانه‌زنی‌ها پیرامون وضعیت …

نوشته دانشمندان موفق به تخمین عمر ستاره تراپیست 1 شدند! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments
حیات در سیاراتحیات در سیارات فراخورشیدیسیارات پشتیبان حیاتسیارات فراخورشیدیسیاره فراخورشیدیسیاره میزبان حیاتسیاره های فراخورشیدیعلومکشف سیارات فراخورشیدیهوا فضا و نجوم

کشف دو سیاره قابل حیات جدید در نزدیکی منظومه شمسی

سیاره قابل حیات

یافته های جدید دانشمندان نشان از کشف دو سیاره قابل حیات جدید در خارج از منظومه شمسی دارند. سیاره‌های مذکور در اطراف ستاره تاو نهنگ (Tau Ceti) گردش می‌کنند. شواهد جدید نشان می‌دهد که نزدیک‌ترین ستاره مشابه به خورشید در فضای خارج از منظومه شمسی، دارای 4 سیاره خاکی در اندازه کره زمین است. دانشمندان …

نوشته کشف دو سیاره قابل حیات جدید در نزدیکی منظومه شمسی اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments
جو سیارات فراخورشیدیحیات در سیارات فراخورشیدیسیاره فراخورشیدیسیاره های فراخورشیدیعلومکشف سیارات فراخورشیدیهوا فضا و نجوم

کشف اتمسفر آبی و درخشان در حوالی یک سیاره فراخورشیدی

سیاره فراخورشیدی

برای اولین بار دانشمندان موفق به کشف سیاره فراخورشیدی جدیدی شدند که شواهدی از وجود مولکول‌های آبی و درخشان در اتمسفر آن به چشم می‌خورد. این کشف تاریخی بدان معناست که بشر برای اولین بار توانسته سیاره‌ فراخورشیدی جدیدی را کشف کند که دارای لایه استراتوسفر است. این یک یافته بسیار مهم به شمار می‌رود …

نوشته کشف اتمسفر آبی و درخشان در حوالی یک سیاره فراخورشیدی اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments