Posts in category انقراض انسان


استیون هاوکینگانسانانقراض انسانانقراض نسل بشربشریتپروژه Starshotپروژه استارشاتپروکسیما Bپروکسیما بیسیارات فراخورشیدیسیاره پروکسیما بیسیاره شبیه به کره زمینسیاره شبیه زمینعلومفضاپیمافضاپیماهای کوچککره زمینمهاجرت از کره زمینهوا فضا و نجوم

لزوم ترک زمین در کمتر از 600 سال آینده؛ استیون هاوکینگ هشدار می دهد!

پروفسور استیون هاوکینگ (Stephen Hawking) در جریان ویدیو کنفرانس اخیر خود، نسبت به لزوم ترک زمین در کمتر از 600 سال آینده هشدار داد! به گفته استیون هاوکینگ ، فرصت باقی مانده برای انسان رو به پایان است و اگر بشریت در این رابطه راهکاری را در پیش نگیرد، د…

Read more 0 Comments
extinctionhuman extinctionآب و هوااثرات انسان بر محیط زیستاخبار ویژهافزایش دمای زمینانقراضانقراض انسانانقراض بزرگانقراض بزرگ زمینانقراض بشرانقراض حیواناتانقراض دایناسورخطر انقراضسایر علومعلومگرم شدن کره زمینمحیط زیست

ششمین انقراض جمعی زمین در حال وقوع است؛ دانشمندان هشدار جدی دادند

جدیدترین هشدار زیست‌محیطی: ششمین انقراض جمعی زمین در حال وقوع است!

انقراض دایناسورها در حدود 66 میلیون سال پیش، آخرین انقراض جمعی (Mass Extinction) اتفاق افتاده در طول تاریخ است؛ اما اخیرا محققان به دنبال هشدارهای پیشین، از آغاز ششمین انقراض بزرگ زمین خبر داده‌اند. وقتی در کلاس‌های درس صحبت از پدیده‌ی انقراض می‌شود، به دانش آموزان در مورد موجوداتی که دیگر بر روی زمین زندگی …

نوشته ششمین انقراض جمعی زمین در حال وقوع است؛ دانشمندان هشدار جدی دادند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments
اخبار ویژهانقراض انسانانقراض بزرگانقراض بزرگ زمینانقراض بشرانقراض دایناسورخطر انقراضعلومهوا فضا و نجوم

شمارش معکوس برای ششمین انقراض بزرگ زمین ؛ دانشمندان هشدار دادند

ششمین انقراض بزرگ زمین

به عقیده دانشمندان، تاکنون 5 انقراض بزرگ در زمین رخ داده و 99 درصد از جانداران تاریخ این سیاره منقرض شده‌اند. آیا ششمین انقراض بزرگ زمین نیز در راه است؟ سیاره زمین همانند بسیاری دیگر از اجرام موجود در کیهان، در معرض خطرات متعددی قرار دارد. برخورد سیارک‌، طوفان‌های خورشیدی، جنگ‌های جهانی، عصر یخبندان و …

نوشته شمارش معکوس برای ششمین انقراض بزرگ زمین ؛ دانشمندان هشدار دادند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments
انقراض انسانانقراض بزرگانقراض نسل بشربرخورد سیارک با زمینبرخورد سیارک به زمینسیارک خطرناکعلومنابودی زمینهوا فضا و نجوم

احتمال برخورد سیارک به زمین و نابودی نژاد بشر ؛ دانشمندان هشدار دادند

برخورد سیارک به زمین و نابودی نژاد بشر

گروهی از دانشمندان، از احتمال برخورد سیارک به زمین و نابودی نژاد بشر خبر داده‌اند. آیا نژاد بشر در آستانه نابودی بر اثر برخورد اجرام فرازمینی قرار دارد؟ آیا ما در آستانه انقراض هستیم؟ بر اساس اظهارات اخیر گروهی از دانشمندان برجسته، برخورد ناگهانی یک سیارک به کره زمین می‌تواند منجر به نابودی نژاد بشر …

نوشته احتمال برخورد سیارک به زمین و نابودی نژاد بشر ؛ دانشمندان هشدار دادند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

Read more 0 Comments