فروش شگفت انگیز چهارشنبه بازار برای گوشی های هوشمند

 آمارها حاکی از آن است که در حال حاضر در ایران حدود ۱۲۰ میلیون دستگاه گوشی هوشمند وجود دارد که بیشتر از جمعیت ایران است.