چرا رانندگان اسنپ درخواست پول نقد می‌کنند؛ دلیل منفی شدن اعتبار حساب

احتمالا برای شما هم پیش آمده که هنگام استفاده از سرویس اسنپ، راننده از شما درخواست پول نقد می‌کند.