روش اسمز معکوس درتصفیه آب مصرفی چیست؟

 دستگاه‌های تصفیه آب مختلف روش‌های متفاوتی برای تصفیه آب دارند از جمله: زلال سازی، فیلتر کردن و... ولی بهترین روش تصفیه آب که یک روش نوین در دستگاه تصفیه آب است که روش اسمز معکوس (RO) نام دارد.