عینک Vaunt اینتل با دیگر عینک‌های واقعیت افزوده چه تفاوتی دارد

در این مقاله به‌طور مختصر نحوه‌ی کارکرد عینک واقعیت افزوده‌ی Vaunt اینتل را شرح می‌دهیم و آن را با دیگر عینک‌های واقعیت افزوده مقایسه می‌کنیم.