در پی شکست MIUI از اندروید وان، شیائومی نظرسنجی خود را پاک کرد

شیائومی نظرسنجی صفحه‌ی توییتر خود را به دلیل نتیجه‌ی غافل‌گیرکننده‌ی آن، به‌کلی حذف کرد.