آیا اضافه دریافتی به خریداران خودرو بازگردانده می‌شود؟

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو گفت: دولت و وزارت صنعت، باید هر چه زودتر در راستای اجرایی شدن حکم اخیر دیوان عدالت اداری، تعرفه‌های واردات خودرو را به نرخ‌های سابق بازگردانند.