ناسا یک سیستم ناوبری فضایی ساخته است

ناسا با ساخت نوع جدیدی سیستم ناوبری فضایی خودکار، می‌خواهد توانایی‌های خود برای کاوش فضا را افزایش دهد.