۱۹ بهمن: افتتاح بورس نزدک و انتشار رسمی گوگل مپز

۴۷ سال پیش در چنین روزی، بورس نزدک به‌عنوان اولین سازمان بورس تمام الکترونیک شروع به کار کرد.