یافتن حیات فرازمینی چقدر زمان‌بر خواهد بود؟

انسان همواره به حضور دیگر تمدن‌ها در جهان اندیشیده است؛ اما به راستی ما می‌توانیم حیات فرازمینی را بیابیم؟ این فرآیند تا چه اندازه زمان‌بر خواهد بود؟