عینک های آفتابی تشخیص چهره

یک ابزار دیگر به تجهیزات پلیس چین اضافه شده و حالا آنها به کمک عینک های آفتابی تشخیص چهره خود می‌توانند تسلط بهتری بر شهروندان و سوابق قبلی آنها داشته و مجرمان را شناسایی کنند. پلیس چین اخیرا به نوعی عینک هوشمند مجهز شده که با تشخیص چهره افراد، به شناسایی مجرمان کمک بسیار زیادی می‌کند. ...

نوشته پلیس چین از عینک های آفتابی تشخیص چهره برای شناسایی مجرمان استفاده می‌کند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.