مشخصات احتمالی ویژگی‌ سوپر اسلوموشن گلکسی اس 9

یکی از ویژگی‌های جذاب مجموعه‌ی 9 اس و 9 اس پلاس قابلیتی به نام سوپر اسلوموشن است که توانایی‌های آبسیار فراتر از ضبط کردن ویدئو اسلوموشن عادی دارد.