مایکروسافت سعی در جذب مشتریان دراپ‌ باکس و گوگل‌ درایو دارد

مایکروسافت برای جذب مشتریان تجاری سرویس‌های ابری وان‌درایو و دراپ‌باکس، ۳ سال اشتراک رایگان وان‌درایو را پیشنهاد می‌کند.