فریم ۲۴: ویژه برنامه دهه شصتی ها؛ از کلاه قرمزی تا اوشین

فریم بیست و چهار، به دهه شصتی‌ها اختصاص دارد. ویژه برنامه‌ای که به خاطره‌انگیزترین سریال‌ها و کارتون‌های متولدین دهه ۶۰ شمسی پرداخته است.