تمرکز اپل بر درآمد‌های سرویس‌محور، پیش‌بینی عملکرد آیفون را دشوار می‌کند

تحلیلگران مؤسسه UBS باور دارند که به دلیل تمرکز اپل بر درآمد‌های سرویس‌محور، پیش‌بینی رشد آیفون نسبت به گذشته سخت‌تر خواهد شد.