باتری دکمه‌ای؛ کوچک و درخشان، اما خطرناک برای کودکان

باتری‌ دکمه‌ای با ظاهری جذاب و محتویاتی خطرناک، می‌تواند تهدیدی برای سلامتی کودکان ما باشد.