پردرآمدترین مشاغل مهندسی در دنیا کدامند؟

رشته‌های مهندسی و مشاغل مرتبط با آن‌ها همیشه طرفداران زیادی بین رشته‌های مختلف دارند. فکر می‌کنید پردرآمدترین شغل‌های دنیا در رشته‌های مختلف مهندسی مربوط به کدام کشورها هستند؟