نقد سریال شهرزاد: قسمت دوم، فصل سوم

در دومین قسمت از فصل سوم سریال شهرزاد، شاهد روایت داستان‌های فرعی سریال هستیم در حالی‌که اصلی‌ترین بخش داستان، نادیده گرفته شده است.