سه‌شنبه ماموتی؛ رویکرد متفاوت و جذاب ماموت خودرو برای جلب رضایت مشتریان

ماموت خودرو با همکاری فولکس‌واگن استاندارد‌های جدیدی در حوزه‌ی فروش و جلب رضایت مشتریان در کشور عملیاتی کرده است.