راه‌اندازی سامانه ثبت دامنه‌ اینترنتی با میزبانی داخلی

با هدف اعمال تعرفه‌های ترجیحی اینترنت در سازمان فناوری اطلاعات ایران، سامانه ثبت دامنه‌ی اینترنتی با میزبانی داخلی راه‌اندازی شد.