وزیر ارتباطات: نسل سوم و چهارم موبایل به ۱۲۴۶ شهر رسید

بر اساس گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۲۴۶ شهر تحت پوشش شبکه‌ی نسل سوم و چهارم موبایل قرار گرفت.