نورگیر های گنبدی شکل تزئینی ( گنبد شیشه ای استیند گلس )

گنبد شیشه‌ای به عنوان یک سقف نورگیر با طراحی جذاب و خاص از گذشته مورد توجه بسیاری از معماران بوده­ است.