برادکام مبلغ پیشنهادی برای تصاحب کوالکام را به ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش می‌دهد

گفته می‌شود برادکام برای اعمال فشار بر کوالکام جهت شرکت در مذاکرات، مبلغ پیشنهادی برای تصاحب همتای آمریکایی خود را افزایش می‌دهد.