کاهش ۶.۳ درصدی عرضه گوشی‌ هوشمند در سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۱۷

بر اساس گزارش مؤسسه‌ی IDC، میزان عرضه گوشی‌ هوشمند در سه‌ماهه‌ی پایانی ۲۰۱۷ نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته است.