کارآفرین ۷۸ ساله‌ای که رقیب ایلان ماسک است

مالکولم بریکلین در سن ۷۸ سالگی شرکتی برای تولید خودروی الکتریکی راه‌اندازی کرده است و با شناختی که از صنعت اتومبیل دارد، معتقد است رقبا را شکست خواهد داد.