ساخت نسل جدیدی از ایمپلنت‌ زیست مکانیکی برای بازسازی استخوان‌

پژوهشگران از ساختارهای بهینه‌سازی شده زیست مکانیکی را ساخته‌اند که نتایجی مثبتی را در بازسازی و بهبود استخوان ها در پی‌ داشته‌اند.