مایکروسافت به دنبال افزایش توانایی‌های کورتانا است

مایکروسافت قصد دارد با به‌کارگیری تیمی با نام انستیتو هوشِ کورتانا، توانایی‌های این دستیار دیجیتال را افزایش دهد.