بدافزارهای مبتنی بر حفره‌های امنیتی Meltdown و Spectre کشف شدند

بر‌ خلاف تصورات روزهای گذشته، صدها بدافزار مبتنی بر حفره‌های امنیتی Meltdown و Spectre کشف شده‌اند.