افراد روزانه چند ساعت با گوشی سر و کار دارند؟

جعبه جادویی دوران را بشناسید؛ تحقیق وب‌سایت flurrymobile نشان می‌دهد که افراد روزانه ۵ ساعت از وقت خود را به استفاده از گوشی موبایل‌شان اختصاص می‌دهند.