ابتکار انقلابی چرخ تعلیق بادی برای ویلچر

شرکت گلوبال ایر سیلندر ویلز نوعی تایر جدید اختراع کرده است که علاوه بر مصرف در صنایع سنگین، می‌تواند در ویلچر معلولان نیز استفاده شود.