رالی داکار 2018 در قاب تصویر

رقابت‌های رالی داکار ۲۰۱۸ با ۱۴ مرحله و شرکت بیش از ۳۳۰ وسیله‌ی نقلیه در آمریکای جنوبی برگزار شد.