درخشان ترین و زیبا ترین غار جهان را ببینید

غارهای زیبایی در جهان وجود دارد اما این غاری زیبا در نیوزیلند دارای سقفی آسمانی و رویایی است. ویدیوی زیبایی از این غار در مقاله وجود دارد که دیدنش هیجان انگیز است.