داستان برند: SAP، از نرم‌افزار برنامه‌ ریزی منابع سازمان تا تحلیل فوتبال

شرکت آلمانی SAP یا اِس اِی پی را باید تجلی قدرت مهندسی نرم‌افزار خواند که نه‌تنها در حوزه‌ی سازمانی، بلکه در حوزه‌ای نظیر ورزش فوتبال نیز ترکیب سحرانگیز مهندسی آلمانی و فناوری‌های نوین را به نمایش گذاشته‌ است.