مورد انتظار ترین بازی های سال 2018

سال ۲۰۱۸ نیز بازی‌های بزرگ زیادی عرضه خواهند شد. در این مقاله، نگاهی به مورد انتظارترین این بازی‌ها از جمله God of War و Red Dead Redemption می‌اندازیم.