کوچک‌ترین کشور دنیا کدام است؟

با وجود ۱۹۵ کشور در دنیا، می‌توان حدس زد کشور به مکانی بسیار بزرگ گفته می‌شود. اما جالب است بدانید کوچک‌ترین کشور دنیا، خود در دل کشور دیگری قرار دارد.