فناوری ارتباط مغز انسان با خودرو؛ تحولی بزرگ از نیسان

هر چند شبیه داستان‌های علمی تخیلی به نظر می‌رسد؛ ولی سیستم ارتباط مستقیم مغز انسان با خودرو در حال پیش‌رفت است و شرکت نیسان، به‌عنوان یکی از پیشروان این فناوری شناخته می‌شود.