کتس‌پد به‌صورت خودکار به حیوان خانگی شما غذا می‌دهد

کتس‌پد یک دستگاه خودکار تغذیه‌ی حیوانات خانگی است که قابلیت اتصال به وای‌فای دارد.