ربات CLOi در مرکز لوازم خانگی هوشمند ال‌ جی قرار می‌گیرد

ال‌جی قصد دارد رباتی مبتنی بر CLOi را به دستیار دیجیتال لوازم خانگی هوشمند خود بدل کند.