چگونه روستایی متروکه به استراحتگاهی لوکس تبدیل شد؟

جان پاپادوریس اهل روستای کالوپاناجیوتیس است که این روستای متروکه در قبرس به همت او بازسازی شده و امروزه میزبان گردشگران زیادی از سراسر دنیا است.