چالش های پیش روی فناوری خودران

فناوری خودران به‌عنوان آینده‌ی صنعت حمل‌ونقل به یکی از داغ‌ترین موضوعات در محافل علمی و صنعت خودروسازی بدل شده است. در این مقاله به بررسی چالش‌های پیش‌ روی این فناوری می‌پردازیم.