وقتی دوربین DSLR درون فِر مایکروویو قرار می‌گیرد

زمانی که دوربین DSLR را درون مایکروویو قرار می‌دهید چه اتفاقی می‌افتد؟