رازهایی که مهمانداران هواپیما در مورد مسافران می‌دانند

مهانداران هواپیما در طول خدمت خود، به توانایی‌های جالبی دست پیدا می‌کنند. آن‌ها با نگاهی گذرا به مسافران می‌توانند اطلاعاتی از هر مسافر به‌دست بیاورند که باورش سخت است.