جفت‌شدگی کوانتومی؛ گامی در جهت ساخت پردازنده‌ها‌ی کوانتومی

با وجود سرعت بسیار بالا در ارتباطات و انتقال اطلاعات، پردازنده‌ها‌ی کوانتومی، بسیار فرا‌تر خواهند رفت و عصر جدیدی در پردازش اطلاعات به‌وجود خواهند آورد.