حقایقی جالب و خواندنی درباره قاب عکس دبی

قاب عکس دبی، جاذبه جدید این شهر و به شکل قابی عظیم است که از هرم جیزه مصر هم بلندتر است. آسانسور این برج نمایی ۳۶۰ درجه از شهر را در یک لحظه نمایش می‌دهد.