پیام‌رسان AIM رسما تعطیل شد

همان‌طور که در ماه اکتبر اعلام شده بود، فعالیت پیام‌رسان AIM دیروز (پانزدهم دسامبر) برای همیشه متوقف شد.