چگونه ایده های پیچیده را برای دیگران توضیح دهیم

توضیح یک موضوع جدید به فردی که هیچ پیش‌زمینه‌ای ندارد، کار سختی است. پذیرفتن یک ایده‌ی پیچیده از سوی دیگران به نحوه‌ی بیان و اطلاعاتی که می‌دهید بستگی دارد.