بنایی زیبا از دوران صفوی؛ که مبارک ترین بنای دنیا نامیده شد چیست؟

از زیباترین یادمان‌های عصر صفوی در ایران که با وجود آسیب‌های وارد شده، هنوز هم زیبایی‌های خیره‌کننده‌ای برای عرضه به دیدگان گردشگران و بازدیدکنندگان دارد.