۳ آذر: ادغام دو غول اینترنتی AOL و نت اسکیپ

۱۹ سال پیش در چنین روزی، شرکت AOL اعلام کرد که قصد دارد نت اسکیپ را با قرارداد تبادل سهام به مالکیت خود در بیاورد.