گرد و غبار کیهانی

دانشمندان با تکیه بر فرضیه پاناسپرمیا (Panspermia)، نحوه تشکیل حیات را به عاملی تحت عنوان گرد و غبار کیهانی نسبت داده و آن را علت تکامل انسان می‌دانند! فرضیه پاناسپرمیا بر این واقعیت استوار است که حیات در نقاط مختلف دنیا وجود داشته و گرد و غبار کیهانی ، عاملی است که ساختارهای اصلی زندگی ...

نوشته گرد و غبار کیهانی ، عاملی که حیات را در بین ستارگان جا به جا می کند! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.